Lid worden bij Vzw Airsoft Oostende garandeert dat je voor de 85 € lidgeld degelijk verzekerd bent en  je aan al onze skirms deelneemt aan netto prijs.
Wij garanderen U een minimum van 2 skirms per week. Het lidmaatschap loopt telkens van 1 jan tot 31 dec van het lopende jaar! 
Na 10 skirms heb je je lidgeld en sportverzekering volledig uitgewonnen en speel je aan een uiterst democratische prijs.

Om lid te worden volstaat het om onderstaande form in te vullen en dan de instructies te volgen die je per mail krijgt.
Elk kandidaat-lid dient onze secretaris ook een blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden te bezorgen conform aan dewelke nodig voor de schietsport.